Ceník služeb autoškoly Radek Svoboda Teplice - platný od 1.1.2019

Základní cena kurzovného pro jednho žáka
sk.B - osobní auto
8.500,-Kč
(při vyhlášených akcích se cena liší od ceny v ceníku)
Informace na tel.: +420 773 005 950

Celoroční akce

Skupina 3-5 klientů sleva pro každého od 200 - 500,-Kč (dle počtu žáků)
Každý 10. klient
(dle evideční knihy autoškoly)
sleva 200,-Kč
Pro klienty pojišťovny MV ČR sleva 5% (250 - 300,-Kč)

Další služby

Kondiční jízdy - 2 vyučovací hodiny po 45 minutách klient autoškoly 400,-Kč
  cizí 550,-Kč
Konzultace z pravidel   250,-Kč
Prostoj jizda   150,-Kč

Poplatky zkouška magistrát

Řádná zkouška   700,-Kč
Opravná zkouška pravidla 100,-Kč
  jízda 400,-Kč

Poplatky zkouška autoškola při stupni NEPROSPĚL

Jízda 500,-Kč