Stáhnout a vyplnit:

 • formulář Přihláška do autoškoly
 • formulář o Zdravotní způsobilosti (potvrdí obvodní lékař)

nebo osobně v kanceláři v úředních dnech.

Vyplněný formulář, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti, předáte osobně v kanceláři autoškoly, kde bude dohodnut další postup.

Kurzy začínají dle možností klientů. Zajišťujeme individuální přístup pro malé skupinky či jednotlivce.

Délka kurzu je min. 3 - 4 týdny, max. však 18 měsíců od podání žádosti a zahájení kurzů na Magistrátu.

Stáhnout a vyplnit:

 • formulář Přihláška do autoškoly
 • formulář o Zdravotní způsobilosti (potvrdí obvodní lékař)

nebo osobně v kanceláři v úředních dnech.

Vyplněný formulář, včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti, předáte osobně v kanceláři autoškoly, kde bude dohodnut další postup.

Výuka na učebně je dle dohody a možností klienta.

Výcvik v řízení vozidla (jízdy) dle možností autoškoly a ostaních klientů.

Závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

 1. test na počítači v učebně Magistrátu
  • 25 otázek
  • časový limit 30 minut
  • minimální úpěšnost 43 bodů z max. 50
 2. kontrola vozu před jízdou - ústní zkouška u vozu
 3. jizda s komisařem cca 30min

V případě, že při zkouškách neprospějete, máte možnost oprávné zkoušky, a to:

 • po 5 pracovních dnech
 • pouze předmět, ve kterém jste NEPROSPĚL/A
 • nejpozději do 6 měsíců od první zkoušky

 

Řidičský průkaz obdržíte na základě úspěšně absolvované závěrečné zkoušky a podané žádosti na Magistrátu. Obvykle do 20 dnů od podání žádosti. Přesný termín určí Magistrát.

Veškeré poplatky najdete v ceníku autoškoly. (Celková cena dána poplatkem Magistrátu a poplatkem autoškole).

Ano. Platbu je možné rozložit na splátky, a to jak převodem z účtu, tak platbou v hotovosti či v kombinaci s poukázkami SODEXO Pass flexi.

Kurzy pro cizince provádíme dle dohody s klientem, který musí splnit podmínky dle zákona.