Ceník služeb autoškoly Radek Svoboda Teplice - platný od 1.2.2022

Základní cena kurzovného pro jednoho žáka
sk.B - osobní auto
20.500,-Kč
(při vyhlášených akcích se cena liší od ceny v ceníku)
Informace na tel.: +420 773 005 950

Celoroční akce

Skupina 3-5 klientů sleva pro každého od 200 - 500,-Kč (dle počtu žáků)
Každý 10. klient
(dle evideční knihy autoškoly)
sleva 200,-Kč
Pro klienty pojišťovny MV ČR sleva 5% (250,- až 300,-Kč)

Další služby

Kondiční jízdy - 2 vyučovací hodiny po 45 minutách klient autoškoly 650,-Kč
  cizí 800,-Kč
Konzultace z pravidel 45 minut   250,-Kč
Při 3x NEPROSPĚL(A) z PPV
nový kurz teorie z pravidel (9 x 250)
  2.250,-Kč
Při 3x NEPROSPĚL (A) z JÍZDY
nový výcvik (28x 800)
  11.200,-Kč
Opravná zkouška z jízdy   500,-Kč
Storno poplatek za předčasné
ukončení kurzu od klienta
  1.500,-Kč